Gdzie trafiają odpady?

Norsk Gjenvinning AS Logo

iSEKK współpracuje z Norsk Gjenvinning w zakresie przetwarzania odpadów zebranych przez iSEKK we wschodniej Norwegii. Norsk Gjenvinning to wiodący i całkowity dostawca w zakresie gospodarki odpadami w Norwegii.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, co dzieje się z odpadami po ich dostarczeniu, możesz skorzystać z linków do bieżącego rodzaju odpadów.

Odpady mieszane

Papier/tektura

Szkło

Metal

Drewno

Gips

Plastik

Ciężkie masy/gruz

Odpady elektryczne

Drewno impregnowane

Learn more