Zakaz używania worków Stor do ciężkich mas

Od 1 grudnia iSEKK AS nie będzie dłużej odbierał worków Stor z ciężkimi masami (cegły, beton, ziemia, gruz itd). Powodem tego są względy bezpieczeństwa podczas transportu worków na wysypisko śmieci. Na workach Stor jest zaznaczone : Nie nadaje się do ciężkich mas. Do ciężkich mas zalecamy używanie worków Medium iSEKK lub Tralle iSEKK. Oba te worki nadają się bardzo dobrze do tego typu odpadów.

W przypadku pytań skontaktuj się z iSEKK pod nr tel:22656100 lub mailowo post@isekk.no

Learn more