Bestill HentingKontakt ossLogg inn

Betong/mur/stein som er antatt overflatebehandlet med maling, puss eller annet før 1970, må antas å inneholde miljøgifter som bla. PCB, Zinc, bly og oljeemulsjoner.

Rivemasser som inneholder disse stoffene skal behandles som farlig avfall, og skal deklareres samt leveres til godkjent mottak.