Bestill HentingKontakt ossLogg inn

Kildesortering er et nødvendig tiltak for å redusere mengden som går til deponi, slik at mest mulig av avfallet som du leverer til iSEKK går til ombruk og gjenvinning.

Vi ønsker alle et bedre miljø og du som har avfall har valget! I stedet for å ha en container med blandet avfall så kan du nå kjøpe flere sekker og sortere avfallstypene i hver sin iSEKK, slik at det blir rene fraksjoner i hver iSEKK. Dette er mer miljøvennlig da det reduserer sorteringen på avfallsanlegget, i tillegg er det et billigere å sortere avfallet selv.

iSEKK har forskjellige typer sekker som er tilpasset de forskjellige avfallstypene, se mer informasjon om iSEKK’ene under produkter.

iSEKK samarbeider med Norsk Gjenvinning om behandling av avfallet som innhentes av iSEKK på Østlandet. Norsk Gjenvinning er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge, og har godkjente mottaks- og behandlingsanlegg for avfall en rekke steder.