Bestill HentingKontakt ossLogg inn

Hva skal ikke kastes med blandet avfall?

"Ikke kast"-skilt

Under ser du en liste over hva du IKKE har lov til å kaste i iSEKK eller container.

Elektrisk, impregnert treverk, tunge masser, hageavfall, isolasjon og gips

Elektrisk avfall, behandlet trevirke (impregnert), hageavfall, gips, isolasjon, masser og puss kan ikke blandes med annet avfall, men skal kastes i egen iSEKK. Avviksgebyr vil bli belastet der denne typen avfall blandes med annet avfall.

Farlig avfall

Eksempler på farlig avfall er: Asbest, maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler, takpapp, ftalater/gulvbelegg, vinyl, baderomspaneler med pentaklorfenol, isolasjon med KFK/KFHK/PUR/XPS, isolerglassvinduer produsert etter 1965 , flytende avfall.

Våtorganisk

Matavfall

Smittefarlig avfall

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.

Eksplosiver

Ammunisjon, dynamitt, eksplosivhetter, trykkbeholdere og fyrverkeri

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer merket med et radioaktivt symbol

Kuldemøbler

Alle typer kjøleskap og frysere

Brannslukningsapparater

Pulverapparater og skumapparater

Kabler

Løse kabler som ikke er festet i elektroniske apparater må sorteres i egen sekk og kan ikke blandes med annet elektronisk avfall.

Batterier

Batterier er ekstremt brannfarlige, løse batterier må sorteres i egnet beholder. Større batterier i elektriske apparater som laptoper, e-sparkesykler e.l. kan sorteres i egen sekk med kun elektrisk/EE-avfall. Ring oss gjerne for veiledning.

Dekk

Alle typer dekk

Forurensede masser

Betong/mur/stein som er antatt overflatebehandlet med maling, puss eller annet før 1970, må antas å inneholde miljøgifter som PCB, sink, bly og oljeemulsjoner. Rivingsmasser som inneholder disse stoffene skal behandles som farlig avfall, og skal deklareres og leveres til godkjent mottak.

Asfalt

For asfalt kan vi kun tilby å hente dette i våre containere, da disse må kjøres til eget spesial-mottak. Ta gjerne kontakt med oss i forkant dersom det skal kastes asfalt gjennom oss så vi kan finne beste løsning for håndtering av avfallet ditt.

Bruk kun gjennomsiktige sekker

Det er ikke lenger lov å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker, dersom det samles opp i søppelsekker som skal hives iSEKK eller container må disse være transparente. Merk at hageavfall eller masser som blir kastet i søppelsekker blir klassifisert som restavfall, ikke sortert avfall.

Annen info

Du kan imidlertid levere de fleste av disse fraksjonene selv gratis til ditt lokale avfallsanlegg. Kontakt dem for mer informasjon

Vi minner også om at dersom du skal bruke iSEKK for å kvitte deg med rene fraksjoner som hageavfall, stein eller tre, må du IKKE kaste annen type avfall i samme iSEKK da det vil bli beregnet gebyr for blandet avfall på hele sekken.

Dersom du mot formodning ikke følger disse retningslinjene, må du beregne et tilleggsgebyr.

Skulle du ha spørsmål om dette, ta kontakt med oss ​​på telefon 22656100.

Learn more