Czego nie należy wyrzucać z odpadami mieszanymi?

"Nie rzucaj"-znak

Poniżej możesz sprawdzić czego NIE wolno wyrzucać do worków iSEKK lub kontenerów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drzewo impregnowane, ciężkie masy, odpady ogrodowe, izolacje i gips

Odpady elektryczne, drzewo impregnowane, odpady ogrodnicze, izolacje, ciężkie masy, gips nie mogą być mieszane z innymi odpadami, ale muszą być wrzucane i sortowane osobno do workow iSEKK.W przypadku zmieszania tego rodzaju odpadów z innymi odpadami, obciążymy cie kosztami za sortowanie.

Odpady niebezpieczne

Do niebezpiecznych odpadów zaliczamy m.in: azbest, farby, gaśnice, rozpuszczalniki, oleje, baterie, puszki z aerozolem, klej, środki czyszczące, papa dachowa, ftalany/wykładziny podłogowe, winyl, panele łazienkowe z pentachlorofenolem, izolacja CFC/CFC/PUR/XPS, szyby izolacyjne wyprodukowane po 1965 r., odpady płynne itp.

Odpady żywnościowe

Żywność

Utylizacja odpadów medycznych

Igły, strzykawki, worki na krew i odpady laboratoryjne, zużyte bandaże itp.

Materiały wybuchowe

Amunicja, dynamit, koce przeciwpożarowe, zbiorniki ciśnieniowe, fajerwerki, butle gazowe itp.

Odpady radioaktywne

Substancje radioaktywne oznaczone symbolem radioaktywne.

Urządzenia chłodnicze

Wszystkie rodzaje lodówek i zamrażarek.

Środki gaśnicze

Gaśnice proszkowe i pianowe

Kable

Kable klasyfikują sie jako odpady EE, ale luźne kable muszą być sortowane osobno.

Baterie

Baterie są bardzo łatwopalne. Należy je odseparować do oddzielnego pojemnika. Większe baterie w urządzeniach elektrycznych, takich jak laptopy, elektryczne hulajnogi itp. należy sortować w oddzielnych pojemnikach tylko z odpadami elektrycznymi. Zadzwoń do nas po więcej informacji.

Opony

Wszystkie rodzaje opon.

Ciężkie masy

Beton/mur/kamień, co do którego zakłada się, że przed 1970 r. został poddany obróbce powierzchniowej farbą, tynkiem lub w inny sposób, zawiera toksyny środowiskowe, takie jak PCB, cynk, ołów i emulsje olejowe. Rozdrabniacze zawierające te substancje muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne i muszą być zgłoszone.

Asfalt

W przypadku asfaltu możemy zaoferować jedynie jego odbiór w naszych kontenerach ponieważ muszą one zostać przewiezione do oddzielnego, specjalnego punktu odbioru. Prosimy o wcześniejszy kontakt, jeśli asfalt ma być przez nas odebrany, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie jego utylizacji.

Używaj tylko przezroczystych worków na śmieci

Nie wolno dłużej wyrzucać śmieci w nieprzezroczysty workach plastikowych które będą wrzucone do worków iSEKK lub kontenerów. Śmieci ogrodowe lub ciężkie masy wrzucone do przezroczysty worków foliowych będą klasyfikowane jako odpady zmieszane, a nie jako odpady posortowane.

Dodatkowe informacje

Większość z tych frakcji możesz samodzielnie dostarczyć do lokalnego składowiska odpadów. Skontaktuj się z nimi, aby uzyskać więcej informacji.

Przypominamy również, że jeśli zamierzasz używać worków iSEKK do pozbycia się posortowanych odpadów, takich jak odpady ogrodowe, gruz lub drewno, NIE wolno wrzucać innych śmieci do tego samego worka. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za frakcje odpady zmieszane

Jeżeli nie zastosujesz się do tych wytycznych, musisz liczyc sie z dodatkową opłatą.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, skontaktuj się z nami pod numerem 22656100.

Learn more